Regressio-Ohjaus Oivallusmatka sisimpään

Mitä regressio terapia eli regressio-ohjaus tarkoittaa?

Kehomme ja mielemme tallentaa elämässämme kokemat asiat, ja käsittelemättömät asiat aiheuttavat tunnetukoksia joita käsittelemme regressio-ohjauksen aikana. Esimerkkeinä lapsuuden aikaiset kielteiset kokemukset, virheelliset johtopäätökset ja sopimukset itsemme kanssa. Juuri tämänkaltaiset asiat heijastuvat elämäämme rajoittaen ja ohjaten käyttäytymismallejamme. 

Regressio tarkoittaa taantumaa, paluuta menneisyyteen. Regressio on jonkin tapahtuman tai muiston kohtaamista.

Mitä Regressio ohjauksessa tapahtuu?

regressio ohjaus lohjaRegressio-ohjauksessa asiakas ohjataan mielikuvien ja syvän rentoutuksen tilassa palaamaan omien kokemuksien alkujuurille. Alkuhaastattelu ja keskustelu ennen sessiota toimii ikäänkuin sisäisen matkan suunnitelmana, kartoitamme mitkä asiat ovat tärkeitä juuri tällä hetkellä. 

Hoidon aikana asiakas lepää hoitopedillä, lämpimän peiton alla lempeän musiikin soidessa taustalla. Kun mieli ja keho rentoutuu oivallukset syntyvät helpommin. Ohjaan puheellani rentotuneeseen tilaan ja toimien oppaana ja tukena käsiteltävien asioiden noustessa pintaan. Regressio ohjauksen aikana käymme vuoropuhelua ja onkin tärkeää kertoa mitä näkee, kokee tai tuntee juuri sillä hetkellä. Jokaisella on oma tapansa "nähdä" asioita, usein asiat voivat nousta pintaan mielikuvina, väreinä, kehon tuntemuksina, jokainen tapa on oikea ja merkityksellinen.

Tarkoituksena on palata ongelmien alkusyihin vapauttaen tukoksia ja tukahdutettuja tunteita ja ajatuskuvioita. Ohjauksen aikana omaa sisäistä viisautta kuunnellen auttavat irtipäästämään sellaisista asioista, jotka eivät enää palvele elämääsi. Anteeksiantamisen ja asioiden hyväksymisen kautta eheytymisprosessi vahvistuu ja elämänlaatu paranee.

Ohjaus tapahtuu aina asiakkaan ehdoilla ja olet koko ajan täysin tietoinen ympärillä tapahtuvsta asioista. Ohjaukseen kuuluu aina alku ja loppukeskustelu.

Regressio-ohjaus sopii sinulle kun kaipaat:

 • selkeyttä ihmissuhteisiin 
 • selkeyttä toistuviin ajatus- tai toimintakuvioihin
 • ymmärrystä kehon viesteihin, -> kiputilat
 • rentoutumista ja stressin lievittymistä
 • lisää ymmärrystä toistuviin ajatus- ja tapahtumakuvioihin elämässäsi
 • vahvistusta ja tukea valintoihisi, itsevarmuutta päätöksentekoon
 • tunnelukkojen vapautumiseen

Hoidon yhteydessä voimme käyttää myös mm.

 • Aura Soma väriterapiaa
 • Hot Stone kuumia kiviä, asetetaan keholle vaikuttamaan passiivisesti
 • kukkaterapiaa
 • Healingia eli energiahoitoa
 • Tunnematka menetelmää 
 • Henkistä terapiaa

Hoidon jälkeen on hyvä nauttia runsaasti vettä sillä se auttaa kuona-aineiden poistumisessa. Alkoholin käyttöä on syytä välttää ainakin vuorokausi, sekä ennen, että jälkeen session.

Regressio-ohjausta ei tehdä jos asiakkaalla on akuutti psykoosi, vakavia mielenterveysongelmia tai jos epäilemme asiakkaan olevan alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisuudessa, tai hän on alle 18 v.

Jos sinulla on akuutti elämänkriisi tällöin esim. rentoutusohjaus ja minäkuvaa vahvistava mielikuvamatka on parempi vaihtoehto kuin syvällisempi regressio-ohjaus

Regressio-ohjaus ei koskaan korvaa lääkärin tai psykologin hoitoa.

sisäinen matka

Hoidon kokonaisaika 90 minuuttia

Hinta 80 €

ohjaajanasi Minna Kivi

 

 

 

 
Hyvinvointi- ja kauneuskeskus Hermes • Suurlohjankatu 1, Lohja • www.ihanahermes.fi