Henkinen terapia - Siritual therapy

Herkisty - avaudu - vapaudu

Minnna Kivi on käynyt Henkinen terapia koulutuksen vuosina 2006-2007 ja on monta kertaa todennut tämän hoidon vaikuttavuuden. 

Hoidon alussa haastattelun avulla kartoitetaan käsiteltävän asian tilanne, virittäydytään ja rentoudutaan ohjatusti jonka jälkeen varsinainen hoito-osuus yhdistettynä korkeavärähteiseen healingiin. Kohonnut energiavärähtely sekä syvä rentoutunut olotila auttaa näkemään elämää, korkeammalta tietoisuuden tasolta, jolloin oman elämän solmukohdat, valinnat ja seuraukset on helpompi nähdä selkeästi ja hyväksyvästi.

Tässä Henkisen terapian esittelyä Aurinko Maan sivuilta, joka on ollut järjestävä taho ja yhteistyökumppani Asger Lorentsenin kanssa.

"Henkisen terapian on kehittänyt Asger Lorentsen (1947-2012). Hänellä oli hyvin pitkä tausta terapeuttina sekä henkisen terapian opettajana. Hoitaessaan satoja asiakkaita hän kehitti monia erityyppisiä terapiamuötoja, jotta mahdollisimman monet ihmiset voisivat saada apua tästä voimallisesta hoitomenetelmästä, joka pystyy vapauttamaan meidät löytämään yhä syvemmän yhteyden sisimpäämme, sisäiseen luovuuteemme ja rauhan ja rakkauden lähteeseen. 

Terapia auttaa muuntamaan erialaisia tunteiden ja mielen alueella olevia reaktiomekanismeja kuten poekoja, agressioita, surumielisyyttä, taipumusta negatiiviseen ajatteluun tai vaikeutta tehdä päätöksiä ja nähdä selkeästi omaa sielun polkua ja tehtävää. Monet näistä kuluttavista malleista kumpuavat jo kaukaa menneisyydestä ja niiden tuomisella sydämen valoon on syvällisesti vapauttava vaikutus.

Terapiasta löytyy siis apua elämän erilaisiin kipupisteisiin ja valintatilanteisiin sekä tunne- ja haluriippuvuuksiin. Se auttaa anteeksiannossa, egon kontrollista ja manipulaatiosta irti päästämisessä ja oman identiteetin löytämisessä sieluna ja henkisenä olentona.

Henkinen terapia koostuu lukuisista erilaisista ja eri tilanteisiin sopivista menetelmistä. Yhdessä hoitotilanteessa käytetään yhtä tai useampaa menetelmää. Esimerkkinä näistä menetelmistä ovat erilaiset muuntumis-, regressio- ja vapauttamisterapiat, ideniteettiä ja sisäistä viisautta vahvistavat terapiat, sekä kehon ja persoonan elinvoimaisuutta ja elämäniloa lisäävät pyhittämisterapiat ja chakrahoidot."

Hoidon kesto n. 60 min.- 90 min.

Hinta 60€ - 80€Hyvinvointi- ja kauneuskeskus Hermes • Suurlohjankatu 1, Lohja • www.ihanahermes.fi